Mocht er een vermoeden zijn van dyscalculie, dan is het altijd raadzaam om eerst een screening af te laten nemen. Bij HIP Diagnostiek en Advies wordt de NDS (Nederlandse Dyscalculie Screener) hiervoor gebruikt. Dit is een test voor leerlingen in groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs, de eerste klas van het VO en het MBO. Als de test aangeeft dat er indicatie voor dyscalculie is, kan er besloten worden de leerling intensief te begeleiden. Mocht de leerling na deze begeleiding niet of nauwelijks vooruit gaan, is een volledig dyscalculie onderzoek een logisch vervolg.