Als de twijfel over het wel of niet aanwezig zijn van dyslexie groot is kan er eerst een dyslexie screening worden uitgevoerd. Bij HIP Diagnostiek en Advies wordt de DST-NL (Dyslexie Screening Test) hiervoor gebruikt. Als de test aangeeft dat er een grote kans is op dyslexie kan er besloten worden de leerling intensief te gaan begeleiden. Mocht er gekozen worden voor intensieve begeleiding en gaat een leerling niet of nauwelijks vooruit, dan is er een grote kans dat het kind dyslectisch is. Er kan dan een volledig dyslexie onderzoek worden uitgevoerd.