Er zijn verschillende redenen waarom u als ouder de intellectuele mogelijkheden van uw kind kan laten onderzoeken. Wanneer de schoolprestaties van uw zoon of dochter afwijken van hetgeen verwacht wordt en er vragen zijn met betrekking tot de capaciteiten kan HIP Diagnostiek en Advies het intelligentievermogen van uw kind nader onderzoeken door middel van een intelligentietest.